Előterjesztések
   
     
2016.05.26.
    
1.
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás
2.
3.
Tájékoztatás a 2016. évi feladatalapú támogatásról
4.
Roma Nap megrendezése
5.
Mórágyi roma gyerekek kirándulása
6.
Mórágyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett kirándulás
7.
Egyebek

- Roma fiatalok klubhelyiségének festéséről

- főzőeszköz vásárlása rendezvényekre

 
    

 
 
Testületi ülések
 

    
KÖZSÉGÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA
SPORT