Előterjesztések
   
     
2013.07.29.
    
1.
Törvényességi észrevétel
2.
Mórágy Község Önkormányzat és a Mórágyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési megállapodásának felülvizsgálata

Egyebek
1.

Zárt ülés
1.
 
    

 
 
Testületi ülések
 

    
KÖZSÉGÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA
SPORT